Chữa bệnh chàm ghẻ lỡ phát sinh từ máu dơ

Chàm là một bệnh da phổ biến, có trên khắp thế giới và là bệnh thường thấy nhất.

Ở Việt Nam bệnh chàm chiếm 25% trong tổng số các bệnh ngoài da. Chàm là một loại bệnh có sự phối hợp với những biến đổi về mặt địa lý, về chủng tộc và tính mạn của nó. Bệnh chàm phát sinh do hai yếu tố : Cơ địa và dị ứng nguyên. Một số bài thuốc hay để chửa bệnh chàm như sau:
Bài thuốc
1. Phải ăn cơm gạo lứt mè (trong chuyên mục gạo lức, muối mè) cho đường ruột tốt, dẫn đến máu tốt, mới hết bệnh.
2. Xức dầu mè lên vết chàm, rồi thoa bột Denti lên .
3. Uống nước trà đậu đỏ rang và gạo lứt rang, hoặc trà ba năm + 100gram cây nàng Hai(Cây Tầm Ma).