Chữa Hóc xương bằng bài thuốc dân gian – Mẹo dân gian

Chữa hóc xuơng gà, xương cá v.v… khỏi trong nháy mắt bằng một mẹo nhỏ và đơn giản đã được lưu truyền trong dân gian
Chữa Hóc xương bằng bài thuốc dân gian – Mẹo dân gian

– Đây  là mẹo rất kỳ lạ để chữa hóc xương gà, xương cá mà chính người chữa trị và bệnh nhân rất khó hiểu.
– Cách chữa như sau: Khi bệnh nhân chữa hóc xương gà, xương cá …tìm mọi cách chữa vẫn không khỏi. Người chữa trị cần tìm một cành cây nhỏ ngắn bằng chiếc đũa hoặc dài hơn một chút , nếu cành cây đang nằm ngang thì quay nó sang một góc 90 độ so với vị trí ban đầu của nó thì bệnh nhân sẽ khỏi ngay. Ví dụ: Cành cây đang nằm ngang thì đá cho nó nằm dọc.

Lưu ý: Người chữa trị cần im lặng, tìm cho ra cành cây theo ý muồn và đinh ninh trong đầu là tìm cành cây để trị bệnh hóc xương cho bệnh nhân.