Nhổ răng máu ra nhiều không có thuốc cầm

Nhiều người sau khi nhổ răng máu thường ra nhiều dù đã dùng thuốc cầm máu
Nhổ răng máu ra nhiều không có thuốc cầm

Nhiều người nhổ răng bị chảy máu, nha sỹ cho thuốc cầm nhưng về nhà máu lại tiếp tục chảy, hoặc cũng có người chân răng tự nhiên chảy máu, không cần được.
Gặp trường hợp này bạn chỉ cần giã Gừng rồi nhét vào chỗ máu chảy sẽ khỏi.