Trị bỏng, đứt tay chân bằng cây Nha Đam(Lô Hội)

Cây Nha Đam có rất nhiều công dụng trong ẩm thực và chữa bệnh. Bên cạnh đó, nó còn có một công dụng trị bỏng, đứt tay chân rất tốt.
Tác dụng của Cây Nha Đam trong điều trị Đau Gan

– Người bị bỏng dù nặng tới cấp độ 3 rồi, lấy chất thạch bên trong lá  Nha Đam đắp vào chỗ bỏng sẽ mát dịu ngay, mỗi ngày thay một lần, sẽ mau khỏi mà không có thẹo.
Đứt tay chân cũng làm tương tự như trên.